Dyrektor
Dr hab.Zygmunt Kalinowski
sekretariat@muzeum.koszalin.pl

Zastępca dyrektora
Jadwiga Satkowska-Onoszko
Satkowska@muzeum.koszalin.pl

Główna księgowa
Ewa Plich-Pieńkowska
Plich@muzeum.koszalin.pl