Muzeum w Koszalinie

Zmierzch żagli na Bałtyku

Żagle

Wystawa grafiki ze zbiorów Wojciecha Lizaka.

Wystawa czynna od 5 lipca do 31 sierpnia 2014 w sali wystawowej muzeum przy ulicy Młyńskiej 37-39.

Wystawa XIX-wiecznej grafiki marynistycznej ze zbiorów szczecińskiego antykwariusza Wojciecha Lizaka.

Jest prezentacją grafiki ilustracyjnej – sztychów publikowanych w zachodnioeuropejskich magazynach ilustrowanych pochodzących z lat 1840-1880.

Obrazuje ogromne – w tamtym czasie – zainteresowanie morzem i wszelkimi zdarzeniami z nim związanymi takimi jak: bitwy morskie, wodowanie nowych jednostek, wygląd portów, nabrzeży, latarni morskich. Ekspozycja ilustruje istnienie wówczas dwóch marynistycznych światów na Bałtyku; z jednej strony portów wciąż jeszcze pełnych żaglowców, z drugiej „nowe” okręty napędzane parą.

Zobaczymy tu ponad 100 kolorowanych drzeworytów i stalorytów wykonanych przez znanych, przede wszystkim, niemieckich grawerów, którzy swe dzieła stworzyli biorąc za pierwowzór obrazy znanych malarzy-marynistów tamtego czasu. Obejrzymy bałtyckie motywy morskie od Rugii i Szczecina po Rygę i Petersburg, ale i okręty budowane w bałtyckich portach na morzach świata.

Uzupełnieniem starych rycin są przedwojenne pocztówki z motywami marynistycznymi jako przykład grafiki użytkowej, a które pochodzą ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i zbiorów prywatnych.

Lato w muzeum

1 lipca – 29 sierpnia 2014 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia plastyczne w muzeum
Wakacyjne zajęcia plastyczne rozpoczną się 1 lipca i będą trwać do 21 sierpnia. Cztery dwutygodniowe cykle zajęć obejmują naukę rysunku, rzeźby i ceramiki oraz wiele innych działań. Zajęcia w dziesięcioosobowych grupach odbywają się w plenerze, pracowni edukacyjnej, a także w salach wystawowych Muzeum w Koszalinie od godz. 10 do 12:30. Praktycznym ćwiczeniom towarzyszą gawędy muzealników oparte o wybrane elementy ornamentyki, historii sztuki, etnografii i archeologii.

Group 4

Group 4

Wystawa czynna od 4 czerwca

Serdecznie zapraszamy na doroczną wystawa malarstwa artystów skupionych w grupie twórczej Group 4.

„Członkami grupy założonej przeze mnie w roku 2002 są przyjaciele, z którymi spotykałem się i dyskutowałem o sztuce, technikach i problemach malarskich. Każde z nas maluje inaczej, ale łączy nas chęć do nieustannych poszukiwań twórczych, choć idziemy różnymi drogami. Postanowiliśmy wspólnie prezentować wyniki tych poszukiwań.
Trzon grupy stanowią obecnie:
- Waldemar Jarosz (Koszalin),
- Milena Szczepańska-Zakrzewska (Koszalin),
- Elżbieta Stankiewicz (Koszalin).
Czwarty członek grupy jest co roku inny.
Zapraszamy artystów zdecydowanie różniących się od nas z grona przyjaciół i znajomych; zawsze spoza Koszalina.” - pisze koszaliński malarz Waldemar Jarosz w zaproszeniu na wystawę.

W tym roku z zaproszenia skorzystał artysta ze Stargardu Szczecińskiego Piotr Kosmal.

Kalendarium 750 lat Koszalina

1214
Koszalin po raz pierwszy wymieniony został w źródłach pisanych. Książę pomorski Bogusław II nadał wówczas wieś Cossalitz (Koszalice- kaszubska nazwa Koszalina), blisko Góry Chełm położoną, klasztorowi norbertanów w Białobokach k. Trzebiatowa. W tym czasie Pomorze Zachodnie łączyły więzy dynastyczne z Polską, bowiem rodzicami Bogusława II byli Bogusław I z pomorskiego rodu Gryfitów i Anastazja, księżna wielkopolska z rodu Piastów.

1263
Zbudowana przez norbertanów kaplica Maryjna na Górze Chełmskiej pełniła funkcję kościoła parafialnego dla wsi Koszalin i okolicznej ludności. Proboszczem parafii był Mikołaj.

Skrzynia z urnami

Skrzynia z urnami z ziemią z pól bitewnych na Ziemi Koszalińskiej z walk stoczonych w 1945 r. zawiera 5 urn z napisami:

1. Ziemi zbroczona krwią żołnierzy / „Kilińszczaków” poległych w walce o wyzwolenie m. Złotów 1945 //
2. W dowód pamięci / swym poprzednikom bohaterom / Wału Pomorskiego / spadkobiercy / z 2 W.D.K. im. J.H. Dąbrowskiego / marzec 1965//
3. 6 Pomorska Dywizja / Powietrzno-Desantowa//
4. Prochy żołnierzy 1 p.cz. im. Bohaterów / Westerplatte poległych w walce / z hitlerowskim najeźdźcą / o wyzwolenie Wałcza/ Mirosławca – Ziemii koszalińskiej//
5. Prochy żołnierzy /2 Pom. Samodz. Zmot. Ppan. Bat. Miotaczy ognia / którzy złożyli życie w Of. Polsce Ludowej / o wyzwolenie prastarych ziemi piastowskich / pobrane w XX rocznicę ich Bohaterskiej śmierci / 25.02.1965//

oraz 4 urny pozbawione napisów i oznaczeń.

Urny te zostały złożone 3 marca 1965 r. pod pomnikiem „Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy” przed koszalińskim ratuszem. W 2013 roku podczas remontu rynku i przeniesienia pomnika urny zostały wydobyte i poddane troskliwej konserwacji i zabezpieczeniu w Pracowni Konserwacji Metalu w Muzeum w Koszalinie. Szanując wizję projektantów i pomysłodawców o wspólnym zestawieniu urn z pomnikiem, w dniu 10 maja 2014 r., urny zostały złożone pod pomnikiem na jego nowym miejscu na Skwerze Pionierów.

Koszalin, 10 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie
Stefan Turowski

Prezydent Miasta Koszalina
Piotr Jedliński

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.