Muzeum w Koszalinie

Jarmark Jamneński

Historia muzeum

2 sierpnia 2015, godz. 11-17

Muzeum w Koszalinie zaprasza na sierpniowy Jarmark Jamneński.

2 sierpnia uczestnikom Jarmarku będą towarzyszyły Stokrotki Nowobramskie ze swoimi gośćmi. To występy amatorskich zespołów folklorystycznych, którym w ramach „II Letniego Przeglądu Twórczości Ludowej 'Na ludową nutę' Seniorzy dla Koszalina” patronuje Prezydent Koszalina – Piotr Jedliński i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj.

Rosarium

Felcyn

Wystawa prac Erazma Wojciecha Felcyna
23 lipca - 23 sierpnia 2015
w Galerii Antresola

Erazm Wojciech Felcyn urodził się 7 marca 1946 roku w Bydgoszczy.

W latach 1964-1966 fotoreporter, a następnie (1966-1968) redaktor naczelny Ilustrowanego Magazynu Studentów PG „Kronika Studencka”. Współzałożyciel studenckich grup fotograficznych HOMO i ŻAK. Członek Sekcji Wystawienniczej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1970-1976). Członek ZPAF od 2005 r.

Zadebiutował w 1965 r. indywidualną wystawą „Na szlaku” w jednym z klubów studenckich Gdańska. W następnych latach wziął udział w licznych wystawach w kraju i na świecie (m.in. Adelaide, Edinburgh, Hong-Kong, Innsbruck, Newcastle, Sao Paulo, Sarajewo, Seefeld, Southampton, Sydney, Zwevegem), zdobywając szereg medali i prestiżowych wyróżnień.

W lecie muzeum czynne codziennie!

Wzorem poprzednich lat,w lipcu i sierpniu wystawy Muzeum w Koszalinie będzie można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia - także w poniedziałki.

Większość muzeów w Polsce wyznacza dzień, w którym wystawy nie są udostępniane. W koszalińskim Muzeum takim dniem jest poniedziałek.

W lecie zmieniamy tę zasadę: tradycyjnie w lipcu i sierpniu nasze wystawy będzie można zwiedzać codziennie w godz. 10-17.

Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, a w szczególności wypoczywających na Pomorzu turystów z innych regionów kraju i cudzoziemców. W wakacje większość z nas ma przecież więcej czasu na podróże i poznawanie kultury i przeszłości bliskich i całkiem odległych miejsc.

Zapraszamy do odwiedzania koszalińskiego Muzeum!

Lato w muzeum

29 czerwca – 28 sierpnia 2015 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gim­nazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia plastyczne w muzeum
Wakacyjne zajęcia plastyczne rozpoczną się 29 czerwca i będą trwać do 21 sierpnia. Osiem tygodnio­wych cykli zajęć obejmuje naukę rysunku, rzeźby i ceramiki oraz wiele innych działań. Zajęcia w dzie­sięcioosobowych grupach odbywają się w plenerze, pracowni edukacyjnej, a także w salach wystawo­wych Muzeum w Koszalinie od godz. 10.30 do 13. Praktycznym ćwiczeniom towarzyszą gawędy muze­alników oparte o wybrane elementy ornamentyki, historii sztuki, etnografii i archeologii.

Gabinet Numizmatów i Medali

Monety

Wystawa pt. „Skarby numizmatyczne ze zbiorów własnych Muzeum w Koszalinie”

Termin: 2 czerwca – 30 sierpnia 2015 r.

Wystawa czasowa prezentuje wszystkie skarby numizmatyczne znalezione na terenie byłego województwa koszalińskiego, a które znalazły się w zbiorach Muzeum w Koszalinie. Na podstawie dziewięciu skarbów monet oraz dwóch zespołów monet pozyskanych podczas badań archeologicznych w kościele w Mielnie oraz badań reliktów kościoła w Wyszeborzu ukazany zostanie rozwój form pieniądza, którym posługiwali się mieszkańcy Pomorza w przez szereg stuleci: od XI do XX wieku.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.