Muzeum w Koszalinie

In memoriam artystom, którzy z nami tworzyli

Memoriam

Muzeum w Koszalinie
oraz Związek Polskich Artystów Plastyków
oddział Koszalin - Słupsk
mają zaszczyt zaprosić na wernisaż

"In memoriam artystom, którzy z nami tworzyli"

który odbędzie się w czwartek
3 grudnia 2015 o godzinie 17:00

w Galerii Antresola
w Muzeum w Koszalinie
przy ulicy Młyńskiej 37-39

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.