Muzeum w Koszalinie

Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów

Warsztaty

W czasie drugich zajęć rękodzielniczych dla seniorów rozpoczniemy przygotowania do sporządzenia pająków - czyli ludowych ozdób wnętrz mieszkalnych.

Zajęcia odbędą się 24 października w godz. 10-13.
Koszt zajęć - 10 zł.

Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin, tel. 94 343 20 11, fax 341 65 87, e-mail: oswiatowy@muzeum.koszalin.pl

Warsztaty

ETNOGRAFICZNE WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

Warsztaty

Muzeum w Koszalinie zaprasza do udziału w nowym projekcie pod nazwą ETNOGRAFICZNE WARSZTATY RĘKODZIELNICZE, podczas których zaprezentujemy różne techniki artystyczne. Tematy będą realizowane w cyklu czteromiesięcznym, każdemu poświęcimy miesiąc.

W październiku zapraszamy na zajęcia z papierem.
Ofertę kierujemy do wszystkich grup wiekowych: od przedszkolaka do seniora.

Przedszkolakom proponujemy spotkanie z ornamentyką jamneńską w formie kolorowanek przygotowanych na podstawie Wzornika haftu jamneńskiego. Duże rysunki, a co za tym idzie duże przestrzenie między konturami, pozwolą dzieciom na swobodne operowanie kolorem.

Lekcje muzealne

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież szkolną na lekcje muzealne prowadzone przez pracowników merytorycznych muzeum. Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Spotkania w większości tematycznie związane z aktualnymi ekspozycjami odbywają się w salach wystawowych muzeum przy ulicy Młyńskiej 37/39. Informacje o aktualnych ekspozycjach znajdują się na stronach dotyczących wystaw stałych i wystaw czasowych.

Od Wszystkich Świętych do Adwentu

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w IV części programu edukacyjnego „Cztery Pory Tradycji” poświęconego polskim zwyczajom i obrzędom.

Lekcje realizowane są przez pracowników Działu Oświatowego muzeum od 11 października do 4 listopada i trwają od 30 do 45. Każda z grup może uczestniczyć w jednym lub dwóch spotkaniach odbywających się w ramach części „Od Wszystkich Świętych do Adwentu”.

Tematy zajęć:
1. Dzień Wszystkich Świętych
Omówienie dawnych obrzędów „zadusznych” w oparciu o fragmenty II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
2. Wieczór wróżb
Prezentacja mniej znanych wróżb andrzejkowych i zabawa utrwalająca przekazane informacje.

Udział w zajęciach prowadzonych w ramach programu „Cztery Pory Tradycji” jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy

XVI Muzealne Spotkania z Fotografią

Konkursy

Wystawa czynna od 15 września do 13 listopada 2016 roku w sali wystawowej muzeum przy ulicy Młyńskiej 37-39.

Sploty i wspomnienia

Giedych

Wystawa prac Bożeny Hanny Giedych

"Sploty i wspomnienia"

Od 21 września 2016 w Galerii Antresola w Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39.

Nowości w koszalińskim muzeum

1 złoty - tyle od niedawna za bilet wstępu na wystawy w Muzeum w Koszalinie płacą kombatanci i weterani poszkodowani w misjach pokojowo-stabilizacyjnych.

To nasza odpowiedź na apel środowiska osób, które zostały poszkodowane podczas wykonywania zadań bojowych w polskich kontyngentach wojskowych.

W połowie września koszalińskie muzeum wprowadziło też drobną zmianę zasad udostępniania wystaw. Wejścia na ekspozycje grup i osób zwiedzających indywidualnie odbywają się co pół godziny. Z powodów organizacyjnych grupy nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.

Pierwszeństwo wejścia mają ci zwiedzający, którzy uzgodnili wizytę wcześniej telefonicznie lub osobiście.

Takie zasady będą obowiązywały do połowy maja.

Witraże koszalińskiej katedry

Witraże koszalińskiej katedry

Sztuka Koszalina. Witraże koszalińskiej katedry
Wystawa czynna od 22 września 2016.

Z okazji jubileuszu 750-lecia Koszalina Muzeum w Koszalinie przygotowało szczególną wystawę, której tematem są historyczne witraże koszalińskiej katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To wyjątkowe dzieło sztuki stworzone zostało dla miejskiej świątyni i sfinansowane przez lokalną społeczność Koszalina: gminę miejską oraz koszalinian.

Jest to zatem dzieło sztuki o wielowymiarowym znaczeniu dla Koszalina. To jubileusz nie tylko miasta ale także jubileusz 100-lecia istnienia samych katedralnych witraży.

Na wystawie zobaczymy wielkoformatowe zdjęcia witraży z katedry MNP w Koszalinie oraz zabytki sztuki sakralnej. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie wykład Krystyny Rypniewskiej o historii, wartościach artystycznych i duchowych szklanych katedralnych kompozycji.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet ?Digitalizacja?. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.