Muzeum w Koszalinie

Informacja o zamieszczeniu zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie http://www.bip.koszalin.pl/?c=3654 oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216970 zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań promocyjnych w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn.

Jarmark jamneński - lipiec

Jarmark jamneński - lipiec

Niedziela, 1 lipca
Godz. 11.00-17.00

Serdecznie zapraszamy na lipcowy Jarmark jamneński.
Oferta jarmarków, jak zwykle, bogata – moc pięknych, niepowtarzalnych przedmiotów wykonanych przez rękodzielników. Nie zabraknie też smakołyków – domowych ciast, pierogów, wędlin i miodów.
Dla dzieci na jarmarku odbędą się warsztaty rękodzielnicze.
Wszystkie atrakcje oczywiście jak zawsze za darmo.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego 20.06.2018

Muzeum w Koszalinie zamieszcza informację dotyczącą zapytania ofertowego na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie zamieszcza informację dotyczącą zapytania ofertowego na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice

Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice

Wernisaż – czwartek 21 czerwca
Godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy na wystawę Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice.

Informacja o wyniku postępowania

Muzeum w Koszalinie informuje o wyniku postępowania na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216970

Deszcz pada na Świątynię!

Deszcz pada na Świątynię!

Wernisaż – czwartek 28 czerwca,
Godz. 13.30

Deszcz pada na świątynię!
Masoni w Koszalinie i na Pomorzu w latach 1777-1933

Serdecznie zapraszamy na wernisaż najnowszej czasowej wystawy w naszym muzeum.
Wernisaż odbędzie się w czwartek 28 czerwca o godzinie 13.30 w sali wystaw czasowych w Pałacu Młynarza (Muzeum w Koszalinie, Młyńska 37-39). Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Lato w Muzeum - zajęcia dla dzieci

Lato w Muzeum - zajęcia dla dzieci

25 czerwca – 24 sierpnia 2018 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach „Akcji Lato Bezpieczne Wakacje 2018”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia edukacyjne w muzeum

Muzeum w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko rzemieślnika

Muzeum w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko rzemieślnika

Opis stanowiska:

- konserwacja oraz drobne naprawy przedmiotów w użytkowaniu pracowników,
- drobne prace remontowe na terenie Muzeum i obiektach należących do firmy,
- montaż i demontaż wystaw stałych i czasowych,
- utrzymanie obiektów w należytym porządku,
- nadzorowanie bieżącej konserwacji sprzętu,
- zgłaszanie awarii przełożonym,
 przestrzeganie procedur panujących w firmie dbanie o powierzone mienie,
 usuwanie awarii drobnych wodociągowo – kanalizacyjnych,

W Samo Południe - Czerwiec

W Samo Południe - Czerwiec

sobota 23 czerwca
godz. 12.00
Wstęp bezpłatny

Odkrywamy tajemnice koszalińskich masonów.

Już za kilka tygodni odbędzie się wernisaż niezwykłej wystawy, na której będzie można poznać dzieje koszalińskich masonów.