Muzeum w Koszalinie

Podróż

Masojada

wystawa malarstwa Hanny Ewy Masojady

Wernisaż odbędzie się w czwartek 3 września 2015 o godzinie 17:00 w Galerii Antresola w Muzeum w Koszalinie przy ulicy Młyńskiej 37-39

Hanna Ewa Masojada - HEM
 
Urodzona w Warszawie. Ukończyła Politechnikę Warszawską, studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Studia artystyczne ukończyła na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, w pracowni prof. B. Szubińskiej. Dyplom pod kierunkiem prof. A. Fałata. Studia podyplomowe u prof. W. Sadleya w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej "Schola Posnaniensis". W Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu uzyskała uprawnienia pedagogiczne.

Gabinet Numizmatów i Medali

Monety

Wystawa pt. „Skarby numizmatyczne ze zbiorów własnych Muzeum w Koszalinie”

Termin: 2 czerwca – 30 sierpnia 2015 r.

Wystawa czasowa prezentuje wszystkie skarby numizmatyczne znalezione na terenie byłego województwa koszalińskiego, a które znalazły się w zbiorach Muzeum w Koszalinie. Na podstawie dziewięciu skarbów monet oraz dwóch zespołów monet pozyskanych podczas badań archeologicznych w kościele w Mielnie oraz badań reliktów kościoła w Wyszeborzu ukazany zostanie rozwój form pieniądza, którym posługiwali się mieszkańcy Pomorza w przez szereg stuleci: od XI do XX wieku.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.