Wykład prof. Michała Haakego "Koniec pejzażu nowoczesnego" (7.09.2022, godz. 18.00)

W środę 7 września o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na trzeci, ostatni wykład towarzyszący wystawie „Horyzonty pejzażu. Nowe widzenie natury w malarstwie II połowy XX wieku”.

Wykład pt. „Koniec pejzażu nowoczesnego” wygłosi prof. Michał Haake, historyk i krytyk sztuki, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. Haake jest badaczem historii malarstwa nowożytnego, sztuki nowoczesnej oraz metodologii historii sztuki. Napisał książki: „Utracone arcydzieło. Losy obrazu Józefa Pankiewicza” (2020), „Figuralizm Aleksandra Gierymskiego” (2015), „Portret w malarstwie polskim u progu nowoczesności” (2008).

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Muzeum przy ul. Młyńskiej, na I piętrze tzw. Kamienicy Młynarza. Wstęp wolny. Do zobaczenia!