Deszcz pada na Świątynię!

Deszcz pada na Świątynię!
Masoni w Koszalinie i na Pomorzu w latach 1777-1933
Wystawa potrwa do 10 września

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w Polsce wystawę poświęconą koszalińskiemu i pomorskiemu wolnomularstwu.
W roku 1777 grupa oficerów armii pruskiej pod dowództwem księcia pułkownika Fryderyka Wilhelma Karola von Württemberg-Stuttgart powołała do życia w Koszalinie lożę wolnomularską pod nazwą Maria zum goldenen Schwert (Maria pod złotym mieczem). W okresie swojej największej świetności do loży należało ponad 160 braci. Wśród nich byli burmistrzowie, urzędnicy państwowi, prawnicy, kupcy i żołnierze. Istniała ona, podobnie jak wszystkie inne pomorskie loże, do czasu dojścia do władzy w Niemczech przez faszystów. Wolnomularze realizowali ideały filozofii opartej na postępie, rozwoju społecznym oraz na tolerancji religijnej. Z uwagi na poufny charakter wokół masonerii przez większą część jej dziejów narosło wiele legend, stereotypów czy zwykłych pomówień. Dawni mieszkańcy Pomorza opowiadali jakoby masoni mieli konszachty z diabłem, mieli zdolność do przebywania jednocześnie w dwóch miejscach, mogli przewidzieć datę swej śmierci. Dramat II wojny światowej spowodowały, że na długie dziesięciolecia zapomniano o dawnych lożach. Obecnie opinie o nich często są negatywne z przypisywaniem im nawet roli władców świata.
Dzięki wysiłkom jednego z koszalińskich kolekcjonerów i miłośników historii, pana Zbigniewa Wojtkiewicza, pamiątki po tej loży pojawiające się na aukcjach antykwarycznych powracają do Koszalina. Dzięki jego uprzejmości przedmioty zostały po raz pierwszy pokazane publicznie. Oprócz nich prezentujemy kilkadziesiąt unikatowych masoniców będących w użyciu także w innych pomorskich lożach od XVIII wieku po okres istnienia III Rzeszy. Każdy z tych przedmiotów jest niepowtarzalny i kryje w sobie niezwykłe masońskie tajemnice. Na wystawie można zobaczyć m.in. miecz rytualny, szklane naczynia biesiadne, dokumenty rękopiśmienne.
Wystawa o dawnym wolnomularstwie jest pierwszą tego typu ekspozycją w Polsce północno- zachodniej. Większość zaś obiektów, jakie mamy okazję na niej zobaczyć, jest prezentowana po raz pierwszy publicznie. Uzupełnieniem wystawy są oryginalne, współczesne masonica wypożyczone z Loży Gwiazda Morza z Gdańska.

Kurator: Andrzej Kuczkowski
Scenariusz: Andrzej Kuczkowski, Bogna Buziałkowska
Promocja: Bogna Buziałkowska
Termin: 28 czerwca-10 września 2018
Opracowanie merytoryczne: Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie), Wojciech
Mościbrodzki (loża Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska), Wojciech Łysiak (Uniwersytet
Rzeszowski), Artur Wabik (niezależny badacz popkultury).
Opracowanie graficzne: Bogna Buziałkowska, Marta Dzięgielewska, Wojciech Mościbrodzki
Zbiory: Zbigniew Wojtkiewicz (Koszalin), Wojciech Jarząb (Gryfice), Eilo Hildebrand (Aachen),
Muzeum w Koszalinie, Muzeum Regionalne w Szczecinku, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w
Kamieniu Pomorskim, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Muzeum Patria
Colbergensis w Kołobrzegu, Książnica Zachodniopomorska w Szczecinie, Biblioteka Śląska w
Katowicach, Pommersches Landesmuseum (Greifswald), Stralsund Museum (Stralsund), Eilo
Hildebrandt (Aachen) oraz zbiory prywatne.
Patronat: prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego oraz konsula generalnego Republiki Federalnej
Niemiec w Gdańsku Cornelii Pieper.