W Samo Południe - Kwiecień

sobota 21 kwietnia
godz. 12.00
Wstęp bezpłatny

Niemieckie pomniki ku czci poległych na frontach pierwszej wojny światowej w Koszalinie i okolicach.

Karolina Rogalska opowie nam o lokalnych warunkach, w jakich wznoszono pomniki. Przede wszystkim jednak poznamy ich dzieje po roku 1945, kiedy dotychczasowych mieszkańców regionu wysiedlano, a na ich miejsce przybywali nowi osadnicy. Jak odczytywali oni znaczenia, wpisywane w pomniki ku czci poległych? Czy dążyli do burzenia tych specyficznych miejsc pamięci, czy starali się nadać im nowy charakter?

Karolina Ćwiek-Rogalska, pracownik Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z antropologią krajobrazu oraz przymusowymi wysiedleniami Niemców z Polski i Czechosłowacji po roku 1945. Obecnie realizuje projekt naukowy "Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej".