Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Seniorzy

Poniedziałek 26 czerwca, godzina 13.00-15.30

Serdecznie zapraszamy seniorów na ostatnie warsztaty z filcowania, które odbędą się w poniedziałek 26 czerwca w godzinach 13.00-15.30

Prosimy o przyniesienie na zajęcia własnych ręczników!

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin, tel. 94 343 20 11, e-mail: oswiatowy@muzeum.koszalin.pl