Spotkanie w Realu 3

Spotkanie w Realu 3
od 25 maja 2017

Muzeum w Koszalinie wraz z Walem Jaroszem oraz Artystami zapraszają na kolejną odsłonę Spotkań W Realu

Po raz trzeci koszaliński artysta Wal Jarosz zaprasza kolejnych artystów, z którymi kontaktuje się za pośrednictwem Internetu na spotkanie w realu. To artyści pokazujący swoje prace w sieci, dyskutujący o nich z innymi, członkami różnych portali społecznościowych – tych dla ludzi parających się sztuką, jak i tych przyjacielskich. Dzisiaj taki kontakt jest prosty, niewymagający żądnych zabiegów organizacyjnych. Gorzej ze spotkaniami na żywo, z dotarciem na wernisaż znajomego ludziom na ogół zabieganym, zajętym i mieszkającym daleko od siebie, choćby to było tylko w Polsce. A przecież nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki i z jego autorem. Temu służą właśnie koszalińskie spotkania w realu.
Miejmy nadzieję, że z tego spotkania wynikną, podobnie, jak z dwóch poprzednich bliższe kontakty a nawet artystyczne przyjaźnie. Zaś widzom to zestawienie prac artystów z różnych dziedzin, nurtów i trendów da przyczynek do poznania współczesnej sztuki polskiej.

W wystawie biorą udział:
Magdalena Nałęcz - Kraków
Jasiek Balcerzak - Warszawa
Andrzej Sobczyk - Warszawa
Wal Jarosz - Koszalin
Dorota Kulicka - Wisznice
Katarzyna Wendland - Toruń
Jacek Gowik - Warszawa
Alicja Wieczorek - Toruń
Jan Rylke - Warszawa
L. Tadeusz Serafin - Warszawa
Waldemar Marszałek -Gdańsk