Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia organizowane w ramach „Zimy w muzeum” od 14 do 24 lutego 2017 r.

Propozycja dla grup zorganizowanych
(od wtorku do piątku, w godzinach 10–14)
Tematy zajęć:
Piernikowe tradycje
Sztuka pięknego pisania
Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina
Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji
Jak żyli dawni Jamneńczycy?
Moja przygoda w muzeum – zajęcia plastyczne

Zgłoszenia przyjmowane będą, nie później niż w dniu poprzedzającym wizytę w muzeum, w Dziale Oświatowym (tel. 94 343 20 11). Wszystkie formy zajęć prowadzonych w ramach „Zimy w muzeum”, dzięki dofinansowaniu ze środków Pełnomocnika Prezydenta Koszalina do spraw Uzależnień, są bezpłatne. Materiały zapewniają organizatorzy.