29 czerwca ? 28 sierpnia 2015 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gim­nazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ?Lecie w muzeum? organizowanym w ramach akcji ?Bezpieczne wakacje?. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia plastyczne w muzeum
Wakacyjne zajęcia plastyczne rozpoczną się 29 czerwca i będą trwać do 21 sierpnia. Osiem tygodnio­wych cykli zajęć obejmuje naukę rysunku, rzeźby i ceramiki oraz wiele innych działań. Zajęcia w dzie­sięcioosobowych grupach odbywają się w plenerze, pracowni edukacyjnej, a także w salach wystawo­wych Muzeum w Koszalinie od godz. 10.30 do 13. Praktycznym ćwiczeniom towarzyszą gawędy muze­alników oparte o wybrane elementy ornamentyki, historii sztuki, etnografii i archeologii.

Terminarz zajęć:
Grupa I
29 czerwca ? 3 lipca

Grupa II
6 ? 10 lipca

Grupa III
13 ? 17 lipca

Grupa IV
20 ? 24 lipca

Grupa V
27 ? 31 lipca

Grupa VI
3 ? 7 sierpnia

Grupa VII
10 ? 14 sierpnia

Grupa VIII
17 ? 21 sierpnia

Spektakle teatru lalek
14 lipca, godz. 10.30 ? spektakl Teatru Akademii Wyobraźni ?Księżniczka na ziarenku grochu? ? znana baśń Hansa Christiana Andersena w nowej, barwnej adaptacji. Opowieść o zabawnych, ale i pełnych napięć perypetiach królewskiej rodziny i zabłąkanej dziewczynki, która pewnego, burzliwego dnia zawi­tała do ich pałacu.

4 sierpnia, godz. 10.30 ? spektakl Teatru Akademii Wyobraźni ?O Ignasiu, który nie lubił szkoły? ? bajka wymyślona przez dzieci uczestniczące w warsztatach ?Akademii Wyobraźni?. Pełna emocjonujących przygód opowieść o chłopcu, który uciekł ze szkoły do świata swojej wyobraźni. Wędrówka okazuje się dobrą lekcją, która prowadzi naszego bohatera do szkolnej biblioteki.

Plac dawnych gier i zabaw
Prezentacja dawnych gier i zabaw przygotowana przez koszalińskich muzealników, połączona z poka­zem kopii historycznych sprzętów i zabawek (dziedziniec muzeum).
7 lipca, godz. 11?14
21 lipca, godz. 11?14
Plac dawnych gier i zabaw to propozy­cja skierowana głównie do grup zorganizowanych ? uczestników półkolonii, zajęć w klubach osiedlowych oraz podopiecznych świetlic środowiskowych.
Dzieci i młodzież będą mieli okazję wypróbowania swoich sił w zabawach ? rzutach do celu (dębowej beczki), chodzeniu na szczudłach, grach w serso, cymbergaja i kręgle, wyścigach na miotłach i konik­ach, zawodach w przecią­ganiu liny, biegu gąsienic, toczeniu fajerki i wielu innych atrakcjach.

Bezpłatny wstęp do muzeum
Dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Miejskiego wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży z Koszalina od 29 czerwca do 28 sierpnia będzie bezpłatny (po wyczerpaniu środków przeznaczonych na opłatę za bilety, uczniów koszalińskich szkół oraz wychowanków przedszkoli obowiązuje odpłatność zgodna z cennikiem Muzeum w Koszalinie).

Materiały plastyczne zapewnią organizatorzy. Udział w zajęciach plastycznych, zręcznościowych oraz spektaklach jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmuje dział oświatowy muzeum, tel. 94 343 20 11 (liczba miejsc jest ograniczona ? de­cyduje kolejność zgłoszeń).